Conversion to Pediatric Regional Nodes

Notes

Conversion going from EOD 3.1 to Pediatric 1.0 Pediatric Regional Nodes field
Pediatric Schema ID Pediatric Schema Name EOD Schema ID EOD Schema Name EOD Regional Nodes Pediatric Regional Nodes Comments
1a1 Acute Lymphoblastic Leukemia <Any value> Any <Any value> 888
2a Hodgkin Lymphoma <Any value> Any <Any value> 888
2b2, 2b3, 2b4, 2c NHL <Any value> Any <Any value> 888
3a Ependymoma <Any value> Any <Any value> 888
3b Astrocytoma <Any value> Any <Any value> 888
3c1, 3c2, 3c3, 3c4, 3e3 Medulloblastomas <Any value> Any <Any value> 888
4a Neuroblastoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 000 000
4a Neuroblastoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 100-800 800
4a Neuroblastoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 999 999
4a Neuroblastoma 00382 Bone Spine 000 000
4a Neuroblastoma 00382 Bone Spine 100-800 800
4a Neuroblastoma 00382 Bone Spine 999 999
4a Neuroblastoma 00383 Bone Pelvis 000 000
4a Neuroblastoma 00383 Bone Pelvis 100-800 800
4a Neuroblastoma 00383 Bone Pelvis 999 999
4a Neuroblastoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 000 000
4a Neuroblastoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 100-800 800
4a Neuroblastoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 999 999
4a Neuroblastoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 000 000
4a Neuroblastoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 100-800 800
4a Neuroblastoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 999 999
4a Neuroblastoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 000 000
4a Neuroblastoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 100-800 800
4a Neuroblastoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 999 999
4a Neuroblastoma 00422 Heart, Mediastium & Pleura 000 000
4a Neuroblastoma 00422 Heart, Mediastium & Pleura 100-800 800
4a Neuroblastoma 00422 Heart, Mediastium & Pleura 999 999
4a Neuroblastoma 00440 Retroperitoneum 000 000
4a Neuroblastoma 00440 Retroperitoneum 100-800 800
4a Neuroblastoma 00440 Retroperitoneum 999 999
4a Neuroblastoma 00459 Soft Tissue Other 000 000
4a Neuroblastoma 00459 Soft Tissue Other 100-800 800
4a Neuroblastoma 00459 Soft Tissue Other 999 999
4a Neuroblastoma 00528 Cervix Sarcoma 000, 050 000
4a Neuroblastoma 00528 Cervix Sarcoma 100-800 800
4a Neuroblastoma 00528 Cervix Sarcoma 999 999
4a Neuroblastoma 00541 Corpus Sarcoma 000, 050 000
4a Neuroblastoma 00541 Corpus Sarcoma 100-800 800
4a Neuroblastoma 00541 Corpus Sarcoma 999 999
4a Neuroblastoma 00700 Orbital Sarcoma 000 000
4a Neuroblastoma 00700 Orbital Sarcoma 100-800 800
4a Neuroblastoma 00700 Orbital Sarcoma 999 999
4a Neuroblastoma 09721 Brain V9 <Any value> 888
4a Neuroblastoma 00972 CNS Other V9 <Any value> 888
4a Neuroblastoma 09723 Intracranial Gland V9 <Any value> 888
5 Retinoblastoma 00680 Retinoblastoma 000 000
5 Retinoblastoma 00680 Retinoblastoma 300 300
5 Retinoblastoma 00680 Retinoblastoma 800 800
5 Retinoblastoma 00680 Retinoblastoma 999 999
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 000 000
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 800 300
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 999 999
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00600 Kidney Parenchyma 000 000
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00600 Kidney Parenchyma 300 300
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00600 Kidney Parenchyma 800 800
6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6c Renal Tumors 00600 Kidney Parenchyma 999 999
7a Hepatoblastoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 000 000
7a Hepatoblastoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 999 999
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00381, 00382, 00383 Bone 000 000
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00381, 00382, 00383 Bone 800 800
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00381, 00382, 00383 Bone 999 999
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00450 Soft Tissue Rare 000 000
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00450 Soft Tissue Rare 800 800
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00450 Soft Tissue Rare 999 999
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00459 Soft Tissue Other 000 000
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00459 Soft Tissue Other 800 800
8a, 8b, 8c, 8d, 8e Malignant Bone Tumors 00459 Soft Tissue Other 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00382 Bone Spine 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00382 Bone Spine 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00382 Bone Spine 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00383 Bone Pelvis 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00383 Bone Pelvis 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00383 Bone Pelvis 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00422 Heart, Mediastinum & Pleura 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00422 Heart, Mediastinum & Pleura 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00422 Heart, Mediastinum & Pleura 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00440 Retroperitoneum 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00440 Retroperitoneum 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00440 Retroperitoneum 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00450 Soft Tissue Rare 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00450 Soft Tissue Rare 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00450 Soft Tissue Rare 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00459 Soft Tissue Other 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00459 Soft Tissue Other 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00459 Soft Tissue Other 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00528 Cervix Sarcoma 000, 050 000
9a Rhabdomyosarcoma 00528 Cervix Sarcoma 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00528 Cervix Sarcoma 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00541 Corpus Sarcoma 000, 050 000
9a Rhabdomyosarcoma 00541 Corpus Sarcoma 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00541 Corpus Sarcoma 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 00700 Orbital Sarcoma 000 000
9a Rhabdomyosarcoma 00700 Orbital Sarcoma 100-800 800
9a Rhabdomyosarcoma 00700 Orbital Sarcoma 999 999
9a Rhabdomyosarcoma 09721 Brain V9 <Any value> 888
9a Rhabdomyosarcoma 00972 CNS Other V9 <Any value> 888
9a Rhabdomyosarcoma 09723 Intracranial Gland V9 <Any value> 888
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00071 Lip 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00071 Lip 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00071 Lip 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00072 Tongue Anterior 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00072 Tongue Anterior 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00072 Tongue Anterior 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00073 Gum 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00073 Gum 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00073 Gum 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00074 Floor of Mouth 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00074 Floor of Mouth 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00074 Floor of Mouth 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00075 Palate Hard 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00075 Palate Hard 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00075 Palate Hard 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00076 Buccal Mucosa 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00076 Buccal Mucosa 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00076 Buccal Mucosa 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00077 Mouth Other 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00077 Mouth Other 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00077 Mouth Other 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00082 Major Salivary Gland 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00082 Major Salivary Gland 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00082 Major Salivary Gland 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00121 Maxillary Sinus 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00121 Maxillary Sinus 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00121 Maxillary Sinus 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00122 Nasal Cavity and Ethmoid Sinus 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00122 Nasal Cavity and Ethmoid Sinus 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00122 Nasal Cavity and Ethmoid Sinus 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00150 Cutaneous Carcinoma of Head & Neck 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00150 Cutaneous Carcinoma of Head & Neck 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00150 Cutaneous Carcinoma of Head & Neck 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00381 Bone Appendicular Skeleton 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00382 Bone Spine 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00382 Bone Spine 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00382 Bone Spine 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00383 Bone Pelvis 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00383 Bone Pelvis 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00383 Bone Pelvis 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00400 Soft Tissue Head & Neck 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00410 Soft Tissue Trunk & Extremities 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00422 Heart, Mediastium & Pleura 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00422 Heart, Mediastium & Pleura 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00422 Heart, Mediastium & Pleura 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00440 Retroperitoneum 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00440 Retroperitoneum 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00440 Retroperitoneum 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00450 Soft Tissue Rare 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00450 Soft Tissue Rare 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00450 Soft Tissue Rare 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00459 Soft Tissue Other 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00459 Soft Tissue Other 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00459 Soft Tissue Other 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00478 Skin Other 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00478 Skin Other 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00478 Skin Other 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00480 Breast 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00480 Breast 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00480 Breast 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00528 Cervix Sarcoma 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00528 Cervix Sarcoma 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00528 Cervix Sarcoma 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00541 Corpus Sarcoma 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00541 Corpus Sarcoma 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00541 Corpus Sarcoma 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00551 Ovary 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00551 Ovary 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00551 Ovary 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00552 Primary Peritoneal Carcinoma 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00552 Primary Peritoneal Carcinoma 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00552 Primary Peritoneal Carcinoma 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00553 Fallopian Tube 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00553 Fallopian Tube 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00553 Fallopian Tube 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00690 Lacrimal Gland 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00690 Lacrimal Gland 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00690 Lacrimal Gland 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00699 Lacrimal Sac 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00699 Lacrimal Sac 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00699 Lacrimal Sac 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00700 Orbital Sarcoma 000 000
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00700 Orbital Sarcoma 100-800 100-800
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 00700 Orbital Sarcoma 999 999
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 09721 Brain V9 <Any value> 888
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 09722 CNS Other V9 <Any value> 888
9b, 9d, 9e Non-Rhabdomyosarcoma 09723 Intracranial Gland V9 <Any value> 888
10c1 Testicular 00590 Testis 000 000
10c1 Testicular 00590 Testis 100 100
10c1 Testicular 00590 Testis 200 200
10c1 Testicular 00590 Testis 300 300
10c1 Testicular 00590 Testis 400 400
10c1 Testicular 00590 Testis 500 500
10c1 Testicular 00590 Testis 600 600
10c1 Testicular 00590 Testis 800 800
10c1 Testicular 00590 Testis 999 999
10c1 Testicular 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 000 000
10c1 Testicular 00421 Soft Tissue Abdomen & Thoracic 999 999
10c2 Ovarian 00551 Ovary 000, 050 000
10c2 Ovarian 00551 Ovary 300, 400, 500 300
10c2 Ovarian 00551 Ovary 800 800
10c2 Ovarian 00551 Ovary 999 999
XX Adult/Other Non-Pediatric <Any value> Any <Any value> <BLANK>